Oak Tree Holding sp. z o.o.

Spółka holdingowa której celem jest kupowanie bądź inwestowanie w nowe spółki, mające tworzyć Grupę Oak Tree. Założeniem holdingu jest skupienie wokół siebie firm zajmujących się różnymi branżami i działających na różnych płaszczyznach rynku, które na skutek ścisłego współdziałania zwiększają swoją wydajność i poziom świadczonych usług co w sposób bezpośredni przekłada się na jakość świadczonych usług jak również na obroty i zysk całego holdingu.

Do grupy może dołączyć każda firma, która zostanie uprzednio zweryfikowana zarówno pod kontem finansowym jak i poziomu świadczonych usług. Spółki działają samodzielnie i są zarządzane niezależnie, jednakże muszą ściśle ze sobą współpracować wypracowując synergie w codziennej działalności.Copyright © 2015 Oak Tree Holding sp. z o.o.